Home » Programs » Health Awareness

Health Awareness

Prevention and Wellness

Among Asian American groups in California, the Southeast Asian population has one of the lowest rate for English proficiency. As a result, they have limited access to health-related information.
VACCEB plays a vital role in assuring this population gets access to the health information that they need both for short-term wellness and long-term healthy outcomes.
To promote wellness and to address food security, the Vietnamese American Community Center offers four nutritious hot meals a week to our seniors and their families. The quality of these meals are ensured by our nutritionist who is knowledgeable about the nutritional standards and needs of our clients; especially our seniors.
On a quarterly basis, we host a workshop where our nutritionist shows our participants how to improve eating habits and how a healthy diet can help prevent disease and illness.
Twice a year to promote wellness, we host health fairs in collaboration with our community partners.
Over 700 residents come to our health fairs every year. Among many screening activities are free flu shots, blood glucose checks, high blood pressure reviews, diabetic examinations of hands and feet, and bone density review. Residents come both for themselves and bring their children and elders for vaccines and general wellness screening. Working closely with VACCEB to keep our community healthy are the following stellar organizations:
Cancer Prevention Institute of California
University of the Pacific, Thomas J. Long School of
Pharmacy and Health Sciences
Healthy Nail Salon Collaborative
Asian Health Services (AHS)
Asian Community Mental Health Services (ACMHS)
County of Alameda Public Health
Walgreens

Patrons and Donors

We are also supported by individuals, who donate to our organization. Whether it is during our fundraising events or through unsolicited donations, we are very appreciative of every dollar whether large or small and put them to very good use supporting the needs of our community members. We are dependent not only by the community’s monetary donations, but also by the hundreds of volunteer hours given freely by our community members. Donations go to support the non-profit organization’s operation and pays for our staff, utilities, insurance, van upkeep, gas and basic office supplies.
Please continue to support generously to our organization so we can keep the doors of the Center open for all.

Vietnamese Text Version:

Sức Khỏe & Phòng Ngừa

Trong số các nhóm người Mỹ gốc Á ở California, sắc dân Đông Nam Á thuộc nhóm có tỷ lệ thấp nhất về trình độ thông thạo tiếng Anh. Kết quả là họ bị hạn chế việc truy tìm các thông tin có liên quan đến sức khỏe. VACCEB đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nhóm sắc dân này được truy cập vào các thông tin y tế mà họ cần vừa để chăm sóc sức khỏe ngắn hạn và vừa đạt được kết quả sức khỏe trong dài hạn.
Để thúc đẩy việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết an toàn lương thực, hàng tuần Trung Tâm Cộng Đồng Việt Mỹ cung cấp bốn bữa ăn nóng và bổ dưỡng cho giới cao niên và gia đình họ. Chất lượng của các bữa ăn được bảo đảm bởi các chuyên viên dinh dưỡng có kiến thức về tiêu chuẩn và nhu cầu dinh dưỡng của các thành viên, đặc biệt là người cao niên.
Trên cơ sở hàng quý, chúng tôi tổ chức một cuộc hội thảo, qua đó chuyên viên dinh dưỡng của chúng tôi cho những người tham gia biết làm thế nào để cải thiện thói quen ăn uống và có được chế độ ăn uống lành mạnh hầu có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật.
Để thúc đẩy chăm sóc sức khỏe, chúng tôi phối hợp với các đối tác trong cộng đồng để tổ chức các buổi hội chợ về y tế hai lần trong năm. Hơn 700 người đã đến với các hội chợ y tế của chúng tôi mỗi năm. Trong số các hoạt động y tế bao gồm chích ngừa cúm miễn phí, kiểm tra lượng đường trong máu, đo độ cao huyết áp, khám tiểu đường biến chứng qua bàn tay và bàn chân, và kiểm tra độ đặc của xương. Cư dân đến và mang theo trẻ em lẫn người lớn tuổi. Kết hợp với VACCEB để giúp cộng đồng vững mạnh gồm các tổ chức:
Cancer Prevention Institute of California
University of the Pacific, Thomas J. Long School of
Pharmacy and Health Sciences
Healthy Nail Salon Collaborative
Asian Health Services (AHS)
Asian Community Mental Health Services (ACMHS)
County of Alameda Public Health
Walgreens

Các nhà tài trợ và Mạnh thường quân

Chúng tôi cũng được hỗ trợ bởi nhiều cá nhân góp tặng tài chánh cho tổ chức của chúng tôi. Cho dù trong tiệc gây quỹ hoặc bằng sự đóng góp tự nguyện, chúng tôi rất cảm kích từng đô la, dù nhiều hay ít, và sử dụng chúng cho những việc tốt nhất hầu hỗ trợ các nhu cầu của các thành viên cộng đồng của chúng tôi.
Chúng tôi phụ thuộc không chỉ bởi sự đóng góp tài chánh của cộng đồng, mà còn bởi hàng trăm giờ thiện nguyện cho biếu không từ các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi. Các đóng góp được sử dụng hỗ trợ cho hoạt động phi lợi nhuận của trung tâm và chi trả lương cho nhân viên, các tiện ích, bảo hiểm, bảo trì xe van, trả tiền điện gas và cung cấp văn phòng phẩm cơ bản.
Hãy hỗ trợ hào phóng hầu chúng tôi có thể tiếp tục mở cửa để phục vụ mọi người.